Průkaz antigenu SARS-CoV-2
(POC vyšetření)

Vybraný termín / Selected term: 25. 10. 2021 13:55

Odběrové místo / Collection point: Mělník

@
Kontaktní ani jiné osobní údaje nikdy nepředáváme třetím stranám.
We never pass on contact or other personal data to third parties.
Na toto telefonní číslo budeme zasílat výsledek testu.
We will send the test result to this telephone number.